Faq

Odpověděli jsme na nejčastější dotazy, které od našich zákazníků dostáváme. Pokud se chcete na něco zeptat, podívejte se nejdříve sem – a pokud zde odpověď nenajdete, napište nám. Děkujeme.

Syrové mléko je po vyhovující laboratorní kontrole přijato do mlékárny. Následuje čištění, homogenizace, pasterizace a chlazení na teplotu, při které budou jogurty zrát. Do mléka se nasypou miliardy jogurtových a probiotických bakterií a takto zaočkované mléko se plní do kelímků. V případě ovocných jogurtů se na dno nejdříve dávkuje ovocná složka, poté se kelímek plní zaočkovaným mlékem. Naplněné kelímky putují do zracích boxů, kde se zaočkované mléko po šesti hodinách změní na Selský jogurt. Po vychlazení a laboratorní kontrole expedujeme čerstvé jogurty k zákazníkům.
Ano, jogurty Hollandia jsou bezlepkové. Lepek obsahuje Dezert DUO, SUŠENKA A AMARETTO a také JOGURTOVÁ ZMRZKA, S TĚSTEM BROWNIE. Pro lepší orientaci jsou bezlepkové produkty označeny logem BEZ LEPKU.
Ano, část produkce Hollandia je vyráběna v režimu Bio. Jako jediná mlékárna máme i vlastní zdroj bio mléka – vlastní bio Farmu Otročín. Tyto výrobky poznáte podle BIO označení na kelímku.
Probiotika jsou živé mikroorganizmy, které v přiměřeném množství příznivě ovlivňují zdravotní stav nejen člověka – a to zejména složení střevní mikroflóry. Používáme přesně specifikované kmeny Biffidobacterium a Lactobacillus acidophilus.
Čirá tekutina na povrchu jogurtu je uvolněná syrovátka. Mírné uvolnění syrovátky není na závadu a je zpravidla způsobeno skladováním výrobku v jiné než svislé poloze. Proto je na našich výrobcích upozornění NEKLOPIT.
Konzumaci po uplynutí data spotřeby nedoporučujeme. Všechny výrobky jsou při vývoji testovány, expirační doba je přesně stanovena. Po tuto dobu neseme za jogurt a BiFi drink plnou odpovědnost, po uplynutí této doby nemůžeme za zdravotní nezávadnost výrobku ručit.
Cukr do jogurtů nepřidáváme, ale je součástí ovocných komponentů. Bez trošky cukru by vám ovocné jogurty opravdu nechutnaly.
Selský jogurt je vyroben tradiční metodou zrání jogurtu v obalu – zraje v kelímku. Viz otázka Jak se vyrábí naše jogurty. Krémový jogurt zraje v tanku, po uzrání je zchlazen, upravíme strukturu rozmícháním a do kelímku již plníme hotový jogurt, do kterého případně vmícháme ovoce nebo nugát či ořechy s medem. Vše ale funguje bez stabilizátorů, pomáhá nám pouze mléčná bílkovina.
Ne, o certifikaci košer jsme zatím neuvažovali.
Ano, pokud kelímky od jogurtů odevzdáte do plastu, budou recyklovány. Plastové kelímky pro Hollandia vyrábí Greiner Packaging a.s. Společnost Greiner se jednoznačně zavázala, že nejpozději do roku 2030 budou všechny vyprodukované obaly opětovně použitelné, recyklovatelné anebo kompostovatelné.
Selské jogurty se liší ve spoustě věcí. Jsou vyráběny unikátním způsobem zrání v obale, za použití kravského mléka. Do složení syrového mléka nezasahujeme – neodebíráme tuk, prostě ho používáme tak jak ho kravičky nadojily. Selské ovocné jogurty mají navíc jedinečné složení, obsahují nejvyšší podíl ovoce na českém trhu, a naopak neobsahují žádná aromata.
Pektin, je přírodní složka, byl poprvé popsán v roce 1825, ale jeho vlastnosti pro výrobu marmelád a džemů byly známé mnohem déle. Přirozeně se vyskytuje ve všech typech ovoce, jehož je hlavní složkou vlákniny. Pektin má pozitivní účinky na zdraví. Množství pektinů se liší v jednotlivých druzích ovoce, některé jej mají přirozeně více a jiné méně. Čistý pektin byl v poslední době „znovuobjeven“ jako nejpřírodnější látka pro zavařování. Konzumace pektinu rozhodně nepřináší žádná zdravotní rizika, jen samé benefity. Pektin do jogurtu nepřidáváme přímo, je součástí ovocných složek. Protože nepoužíváme žádná aromata, musíme do ovocných selských jogurtů používat speciálně vybrané odrůdy vyzrálého ovoce. Obecně platí, že čím je ovoce zralejší, tím obsahuje pektinů méně a naopak. Při použití ovocného komponentu bez pektinu by se ovoce smíchalo po naplnění se zaočkovaným mlékem a jogurt by neuzrál. Také bychom nemohli zaručit rovnoměrnost rozložení kusového ovoce ve všech kelímcích. V ovocném komponentu je ho jen minimální technologické množství.
Protože Hollandia používá speciálně vyvinuté ovocné složky, které jsou vyrobeny z vybraných, vyzrálých druhů ovoce a díky zvýšení ovocného podílu na 55 % není aroma potřeba.
Definovaná chemická látka s aromatickými vlastnostmi.
Laktóza je disacharid označovaný také jako mléčný cukr, který tvoří 2–8 % sušiny všech druhů živočišného mléka. Laktóza se rozkládá v trávicím ústrojí za pomoci enzymu laktáza na jednodušší cukry (galaktózu a glukózu). Laktózová intolerance je způsobena částečnou nebo úplnou neschopností organismu produkovat enzym laktáza. Pokud je enzymu laktáza nedostatek, mléčný cukr se ve střevech nestráví a jeho přebytkem se pak živí přirozené střevní bakterie. Ty při jeho zpracování produkují plyny (CO2 či H2) a další látky, které dráždí tlusté střevo, a tím způsobují nadýmání, střevní koliky, průjmy a zvracení. Méně častými projevy jsou atopické ekzémy, nechutenství, pálení žáhy, pocit plnosti a bolesti břicha.
Krémový jogurt 0,01 % laktózy jsme vyrobili na základě průzkumu mezi spotřebiteli a četných žádostí našich zákazníků. Dle odhadů trpí v určité míře intolerancí laktózy cca 15–20 % populace České republiky. V našich jogurtech je obsah laktózy redukován na nejnižší možnou míru, tedy pod 0,01 %. Speciálně vyvinutý enzym svou činností při fermentaci rozkládá laktózu na glukózu a galaktózu. Snížení obsahu laktózy nemá vliv na chuť těchto výrobků.
Telátkům věnujeme tu nejlepší možnou péči. Proto jsou hned po narození v rukou našich ošetřovatelů. S matkou zůstávají v mléčném programu jen po nezbytně nutnou dobu na olízání (osušení). Děláme to takto především z bezpečnostních důvodů, aby bylo o telátka co nejlépe postaráno. Zakládáme si nejen na vysoké kvalitě svých výrobků, ale také na vysokém standardu péče o kravičky. Naše kravičky jsou pravidelně kontrolovány veterináři a jsou pod dennodenním dohledem zaměstnanců naší farmy.
Naše telátka dostávají výhradně nativní kravské mléko.
Naše dojnice se v průměru dožívají 6 let, resp. 3,5 laktace. Není ale výjimkou, že jsou u nás kravičky, kterým je 10 a více let.kamery i k nim.
Veškeré dojnice i jalovice jsou inseminovány, přirozená plemenitba je v mléčném programu vyloučena. Je tomu tak především z bezpečnostních důvodů jak pro samotný dobytek, tak ošetřovatele. Býk váží dvakrát více než jalovice a pokud by rozmnožování probíhalo přirozenou cestou, mohla by se jalovice zranit.
Kravičkám je dostýláno pravidelně 2x týdně tak, abychom zajistili nejlepší možnou hygienu v lehacích boxech. V chodbách jsou výkaly vyhrnovány 8x až 10x denně podle sezóny. Tedy automatizovaný odkliz výkalů nám zajišťuje stále čisté prostředí. Dojnice tak nejsou špinavé a jsou méně vystavovány infekčním tlakům. Mají zdravější končetiny.
V období od jara do podzimu jsou kravičky na pastvinách, kde mají dostatek potravy. V případech velkého sucha, které panovalo např. v roce 2018, jsou dokrmovány. V zimním období jsou kravičky v halách, protože na pastvinách není dostatek potravy, nebo jsou pokryté sněhem. Je to tak pro ně výrazně komfortnější. Naše farma se nachází v nadmořské výšce 700 m. n. m. a sníh je zde pravidelně. Zároveň se nejedná o plemena, která jsou odolná zhoršeným povětrnostním podmínkám.
Prioritní funkce každého potravinářského obalu na světě je ochrana produktu a lidského zdraví. V první řadě musí každý obal plnit tyto základní funkce ochrany a bezpečnosti produktu dle požadavku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin EFSA. Ten se prozatím zcela správně vymezuje proti použití plastových recyklátů, které dosud nebyly schváleny pro přímý styk s potravinami. Od skleněných obalů se na celém světě v drtivé většině ustoupilo právě proto, že byly nahrazeny plastovými kelímky. Kelímky podle nás znamenají menší ekologickou zátěž při jejich výrobě samotné - výroba skleněné lahvičky je nesrovnatelně energeticky náročnější než výroba plastového kelímku. Hmotnost i transportní náklady jsou u obou položek diametrálně odlišné a jednoznačně hovoří ve prospěch plastového kelímku. Jednorázové skleněné obaly znamenají velký problém pro životní prostředí a jejich ekologická zátěž je nesrovnatelně horší. Při mytí skleněných obalů se spotřebovává velké množství pitné vody, které je na naší planetě stále větší nedostatek. Je nutné k tomu připočítat i finanční náročnost zavedení oběhového systému u skleněných obalů, automaty na sběr, logistiku atp.
Rozdíl dopadu na životní prostředí mezi sklem a plastem se dá posoudit pomocí LCA ukazatele. Jedná se o celkový dopad zátěže životního prostředí pomocí měření tzv. uhlíkové stopy CO2. Společnost Greiner Packaging a.s, která vyrábí kelímky pro Hollandia, na základě četných dotazů odborné a zejména laické veřejnosti zahájila spolupráci s VŠCHT Praha, fakultou technologie ochrany prostředí, a v nejbližší době budeme mít k dispozici první výsledky LCA srovnání plastových obalů, konkrétně PP a PP/PAP kelímky a mnohé další. Následný krok bude jejich širší srovnání s alternativními obaly, jakou jsou právě sklenice, ALU plechovky, sáčky, papírové krabičky typu Tetra-pack atp. Předpokládáme, že tím dojde k finálnímu potvrzení rozdílu v dopadu mezi plastovými kelímky a skleněnými dózami na jogurtů.