Hollandia prispela energiou na konferencii Central European Congress 2023

A to prostredníctvom kvalitných mliečnych výrobkov. #ToDaRozum

V Hollandii už dlhodobo podporujeme konferenciu Central European Congress organizovanú študentskou organizáciou AIESEC Slovensko.

Trojdňovú konferenciu odštartoval projekt EAT4CHANGE, počas ktorého delegáti šírili v školách povedomie o tom, ako môže udržateľné stravovanie pomôcť našej planéte. Okrem toho konferencia poskytla aj ďalší edukatívny program, ktorý sa zameriaval predovšetkým na posilnenie vodcovských schopností mládeže a zároveň ponúkol kultúrnu rozmanitosť.

Ďakujeme študentskej organizácii AIESEC Slovensko za organizovanie tejto prínosnej akcie. Je nám potešením, že sme sa mohli stať jej súčasťou! #ToDaRozum