Príbeh značky Hollandia

Sú ľudia, ktorí si z rodinnej dovolenky prinesú mušle. My sme si priniesli nápad. Nápad ako vyrobiť poctivý jogurt z mlieka a jogurtovej kultúry.

Hollandia Karlovy Vary bola založená v polovici 1991. Vtedy sme z Holandska doviezli výrobnú linku, ktorá nám slúžila veľa rokov. Vďaka našim zákazníkom, ktorým Hollandia zachutila, sme sa mohli presťahovať do vhodnejších priestorov a postupne sme zariadenú výrobňu inovovali. Od konca roka 2003 sme v Krásnom Údolí v nových výrobných priestoroch, ktoré boli vybudované s nákladom približne 140 mil. Kč.

Nové technológie a pôvodné postupy

Investície sa samozrejme dotkli aj technológií. V roku 2010 a 2011 sme investovali ďalších približne 65 mil. Kč do rozšírenia výroby a inovácie podľa najnovších trendov. Čo ale zostalo, bol proces výroby jogurtov. Ten sme ponechali rovnaký ako na samom začiatku - a veríme, že práve preto si naše výrobky stále kupujete.

Odkiaľ Hollandia pochádza

Krásné Údolí, kde Hollandia sídli, je na Tepelskej náhornej plošine vo výške okolo 700 m a susedí s chránenou krajinnou oblasťou Slavkovský les. Už od 12. storočia, kedy kraj spravoval rád premoštrátov, bola oblasť výrazne poľnohospodárska a nachádzalo sa v nej mnoho rybníkov. Čistotu si zachováva dodnes a stojí za vysokou kvalitou mlieka našich kráv.

Zachovávame čistotu

Hollandia dodržuje všetky zákonné podmienky pre nakladanie s odpadom. Máme uzatvorenú zmluvu s firmou EKO-KOM s právom na svojich výrobkoch použiť Zelený bod. Na konci roka 2003 sme začali prevádzkovať zariadenie na čistenie odpadových vôd, ktoré firma ďalej vypúšťa do mestskej čističky v Krásnom Údolí. Tým boli splnené najprísnejšie limity pre produkciu v EU. V rámci občianskej spolupráce sa budeme podieľať na znovuvybudovaní mestskej čističky.

Držíme kvalitu

Jogurtové výrobky sú vyrábané z mlieka výberovej kvality. Biele jogurty neobsahujú stabilizátory konzistencie (želatínu, pektín, škroby atď.). Ovocné jogurty obsahujú vysoký podiel kusového ovocia. Sme držiteľom certifikátu IFS, teda potravinárskej normy uznávanej na celom svete. Prechádzame pravidelným auditom nezávislej organizácie a štandard IFS tak zaručuje vysokú kvalitu a bezpečnosť potravín.