Kontakt

Odpowiemy na wszystkie pytania o charakterze handlowym lub pytania klientów i dziennikarzy, jesteśmy pod poniższymi adresami e-mail lub numerami.

Hollandia

Dane do faktury i przedstawicielstwo handlowe

Hollandia Karlovy Vary, s.r.o.

Pražská 673
Miřetice u Klášterce nad Ohří, Klášterec nad Ohří
PSČ 431 51

IČ: 40522962
DIČ: CZ40522962

Spółka jest wpisana w Sądzie Okręgowym Ústí nad Labem, dział C, nr wpisu 34180.

Faktury przesyłać na adres dostawy: Hollandia Karlovy Vary, s.r.o., Krásné Údolí 151, 36401 Toužim

Przedstawicielstwo handlowe