HOLLANDIA ZAČALA POUŽÍVAT EKOLOGIČTĚJŠÍ OBALY

Český výrobce jogurtů a jogurtových výrobků, společnost Hollandia Karlovy Vary, se stal na českém trhu průkopníkem v oblasti snižování plastů v obalových materiálech. První změny se týkají produktů BIO Bi-Fi Drink a Smoothie Balance. V budoucnu chce Hollandia využívat recyklovatelné plasty nebo snížit počty barev v designech kelímků.

V roce 2018 si vymezila Evropská unie cíl zvýšit objem recyklovaného odpadu. Zhruba za 7 let, tedy v roce 2025, musí být recyklováno 50 % obalových odpadů. V roce 2030 tento objem musí dosáhnout 55 %. Obal ovšem musí být k recyklaci vhodný. Známý je např. případ PET lahví, které jsou obaleny smršťovací folií, což bohužel recyklaci komplikuje. Materiál PET je nicméně plast, který se pro recyklaci hodí nejvíce.

Problémem je tedy skutečnost, že plastové obaly používané v potravinářství jsou z různých druhů plastů. Jogurtové kelímky z PP plastu jsou pak jednorázovým plastem. „Je důležité si uvědomit, že prioritní funkce každého potravinářského obalu na světě je ochrana produktu a lidského zdraví. V první řadě musí každý obal plnit tyto základní funkce ochrany a bezpečnosti produktu dle požadavku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin EFSA. Ten se prozatím vymezuje proti použití plastových recyklátu pro přímý styk s potravinami, jelikož recykláty nebyly doposud schváleny pro přímý styk s potravinami,“ vysvětluje Jan Škoda, Corporate PR & Marketing Manager Hollandia.

Mlékárna Hollandia vyrobí denně 600 000 kusů jogurtů. Nedaleko svého závodu má vlastní BIO farmu, která dodává mléko v bio kvalitě pro jejich BIO výrobky. Majitelé dlouhodobě řeší, jakou cestou se vydat, aby bylo možné používat méně plastů. „Spotřebitelé nám často pokládají otázku, proč nejsou jogurty Hollandia baleny ve skle. Jenže použití skleněných obalů a jejich přínos pro ekologii není jednoznačný. Skleněný obal na 500 gramů jogurtů váží stejně jako 34 kelímků na stejnou hmotnost produktu. Aktuálně na VŠCHT probíhá studie zaměřená na zátěž životního prostředí u různých druhů obalů pomocí měření takzvané uhlíkové stopy CO2. Skleněné obaly jsou násobně těžší, a proto i nákladnější na přepravu. Zároveň je také důležité, aby byl zajištěn jejich návrat do oběhu, tedy do továrny, kde budou opět naplněny,“ pokračuje Jan Škoda.

V současné době Hollandia balí své výrobky do plastových (PP) kelímků, které plní všechny aktuálně platné Evropské a České zákonné normy a zákonné požadavky. „Ekologie a cirkulární ekonomika je pro nás velké a aktuální téma. Přestože nejsme nadnárodní koncern, chceme sdílet nejnovější trendy nejenom v oblasti výroby a inovací jogurtů, ale i v obalových materiálech. Vzhledem k tomu, že použití recyklovatelných plastů ještě nedovoluje legislativa, šli jsme nyní cestou eliminace a snižování objemu plastů u našich výrobků,“ připomíná Jan Škoda.

Hollandia proto učinila zásadní krok a u svých dvou výrobků, BIO Bi-Fi Drink a Smoothie Balance. Odstranila z nich překrývající plastová víčka, která jsou z polyethylenu (PE). Výroba bez překryvných víček startuje 16. 11. 2019. Plastová víčka mohou být pouze designovým prvkem, který dotváří celkový vzhled kelímku, anebo mohou plnit funkční úlohu, jako je tomu např. u dětských jogurtů, kde jsou pod víčkem různé sladkosti pro děti.

„Vnímáme aktuální spotřebitelský trend ekologického chování. Chceme otestovat, zdali tato změna bude mít i reálný dopad na prodejní chování. Spotřebitel totiž doposud nakupoval převážně očima, nikoliv svým ekologickým přesvědčením. Odstraněním PE víčka došlo u našich 2 výrobků k redukci plastů o 28 %. V současné době pracujeme také na designu výrobků. Pro potisk kelímků zkoušíme technologii ekologičtějších barev. Dalším krokem bude recyklace kartónů (lepenky), která se používá na proložky, v nichž jsou jogurty uloženy při jejich distribuci,“ dodává Jan Škoda, Corporate PR & Marketing Manager Hollandia.