Hollandia získala certifikát Bezpečný podnik

Slavíme. #ToDaRozum Podařilo se nám totiž znovu získat prestižní certifikát Bezpečný podnik. O co se vlastně jedná? Jde o certifikaci národního programu, který má za cíl zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A to včetně ochrany životního prostředí. #ToDaRozum Zároveň usiluje o zvýšení úrovně kultury práce a pracovní pohody, současně se snaží vytvořit podmínky pro zavedení integrovaného systému řízení.

Do programu zapojené společnosti musí splnit mnoho náležitostí a zavést stanovený fungující systém ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Poté mohou získat certifikát Bezpečný podnik. Ten patří v evropských zemích k nejuznávanějším dokumentům právě ve zmiňované oblasti bezpečnosti při práci. Takže neodpovídá pouze českým předpisům, ale i požadavkům uplatňovaným v Evropské unii. A my jsme moc rádi, že se tímto prestižním certifikátem můžeme pyšnit.